Kuntsi har verksamhet för unga

På Kuntsi museum för modern konst ordnas en verksamhetsgrupp, ”Konst och känslor”, som är avsedd för 14–18-åriga ungdomar. Den pågår sex torsdagar i rad med början från 5.3.2020. Även om gruppen är konstbetonad förutsätts inget konstnärligt kunnande.

Gruppen är finskspråkig.

Anmälningar: tfn 050 340 9450 eller aleksandra.hyyrio@vaasanturvakoti.fi