Kundbetjäningen i anslutning till museernas arkiv-, bild- och föremålssamlingar är stängd till följd av ett systembyte

Vasa stads museers samlingsuppgifter överförs till ett nytt system och därför är fotografi- och dokumentarkivets och de kulturhistoriska samlingarnas kundbetjäning stängd till 26.10.2022. Man kan bekanta sig med materialet i Finna.fi-söktjänsten. 

 

Under avbrottet i tjänsten tar kundbetjäningen vid Vasa stads museer inte emot informationsförfrågningar om fotografier, dokument eller föremål. Däremot svarar man i normal ordning på frågor om konstsamlingarna samt på förfrågningar om konstverkslån och bilder av verk.

 

Samlingshanteringssystemet byts ut eftersom underhållet av det nuvarande systemet upphör i slutet av år 2022. I systemet, som används av de museianställda, katalogiseras och lagras uppgifter om fotografier, dokument och föremål som tillhör samlingarna samt uppgifter om utställningsverksamhet och forskning.

 

Finna.fi-söktjänsten kan man fritt bläddra i t.ex. fotografier och föremål som ingår i olika museers samlingar. I söktjänsten finns redan nu en mindre mängd fotografier ur Österbottens museums bildarkiv och bilder på föremål ur den kulturhistoriska samlingen. Efter att samlingshanteringssystemet har bytts ut kommer mer material att publiceras i Finna. 

 

 

Bekanta dig med gamla fotografier från Vasa via länken: https://bit.ly/3j4pGus

 

Bekanta dig med föremål som ingår i den kulturhistoriska samlingen: https://bit.ly/37eDH5P

 

 

Mer information

Museidirektör Elina Bonelius 

elina.bonelius@vasa.fi 

tfn +358 (0)40 487 2856

 

Samlingschef Auli Jämsänen 

auli.jamsanen@vasa.fi

tfn +358 (0)40 764 4125