Kultur- och idrottsprogrammet lovar mångsidiga aktiviteter och upplevelser

Vasa stads kultur- och idrottsprogram ”Västkustens kultur- och idrottsmetropol” för åren 2020-2025 sammanför för första gången kultur- och idrottstjänsterna, dvs. stadsbornas fritidstjänster under samma mål och teman.

Programmets vision är att vara en stark och synlig konst-, kultur- och idrotts- och motionsstad på Västkusten.  De viktigaste målen i kultur- och idrottsprogrammet kan komprimeras i tre helheter: ramar för mångsidiga aktiviteter och upplevelser, en stark image samt kultur och idrott som en förebyggande kraft och källa för välbefinnande. Läs hela programmet här!

– Våra åtgärder under de närmaste åren koncentreras på dessa teman. Vi vill vara en urban och pulserande stad med en professionell kultur- och idrottsprofil, beskriver bildningsdirektör Christina Knookala.

Avsikten är att göra servicen synligare, bättre tillgänglig och möjliggöra intensivt samarbete mellan olika aktörer.

– Det står i programmet att bland annat kultur- och idrottsverksamheten ska ökas inom småbarnspedagogiken, likaså antalet digitala kulturtjänster och e-tjänster, berättar Knookala.

Programmets förverkligande följs upp årligen i samband med bokslutet.

Programmet ett resultat av samarbete

Programmet har uppgjorts som ett samarbete mellan Vasa stads kultur- och idrottstjänster, instituten samt samkommunen Vasaregionens arenor och Wasa Teater. I utarbetandet av programmet har även andra målgrupper beaktats i stor utsträckning .

– Vi har ordnat workshoppar och frågestunder med bl.a. ungdomsfullmäktige, äldre rådet, studerande, olika sektorers tjänsteinnehavare, kultur- och idrottsnämndens sektioner. Även invånarnas åsikter och kommentarer har tillfrågats bl.a. med en kommuninvånarenkät samt i idétältet under Konstens natt, berättar kulturchef Sanna Bondas och Mika Lehtonen, chef för idrottsverksamheten.

Stadsstyrelsen godkände programmet på sitt möte 18.5.