Konstverk till historiska objekt i Lillkyro

Konstverk till historiska objekt i Lillkyro

 

Kulturrundan i Lillkyro lyfter fram platsen historiska objekten på ett nytt sätt genom att konstverk ställs ut i anslutning till dem. Avsikten är att framhålla den lokala identiteten och locka besökare till regionen. Det finns historiska objekt i Lillkyro ända från järnåldern, via vikingatiden till medeltiden och via Krimkriget till början av 1900-talet.

Tio verk ställs ut från och med den 14 maj. Det är fråga om en helhet som kompletteras så småningom där konstverken och miljön möts. Helheten omfattar miljökonst, samhällskonst, skulpturer, målningar och installationer. I verken kan man hitta bland annat bleckplåt, jättefötter, historiska figurer och naturmaterial. Konstverk ställs ut bland annat på Kyrkbacken i Lillkyro, inom rekreationsområdet i Kirkkosaari, i anslutning till offerskålen i fastigheten för Lillkyro apotek samt hos Tervajoen autohuolto Oy/i IKH butiken. En del verk stannar kvar i Lillkyro, en del ställs ut bara för en viss tid.

Verken skapas av studerande på konstskolan Kankaanpään Taidekoulus campus vid Satakunta yrkeshögskola. Kulturrundan i Lillkyro har beviljats finansiering ur miljöministeriets program för hållbara städer. Vasa stads museer har varit med genom att erbjuda information om Lillkyros lokal historia och dokumentera projektet.

Kom och besök med hjälp av kartbaserade digitala appen (på finska): https://kartta.vaasa.fi/vahakyromatkailu/

Kulturrundans blogg: https://kulttuurikeha.wordpress.com/