Konstnärskvart: Mia Damberg i utställningen KONTAKTi sun 28.5 kl. 13

Mia Damberg 

Konstnärskvart vid Österbottens museum

Söndag 28.5 kl. 13.00 

 

Mia Damberg arbetar med foto, skulptur, video och installationer. Barndomsminnen och barndomsupplevelser samt deras effekter på vuxenlivet har en tyngdpunkt i hennes konst. Damberg har de senaste åren alltmer fokuserat på relationen mellan djur, natur och människor. Hon är särskilt intresserad av det helande fenomen som äger rum i närheten av djur och natur. 

Mia Damberg berättar om sin installation i utställningen KONTAKTi. Välkomna att diskutera med konstnären!