Konstnärskvart i utställningen KONTAKTi vid Österbottens museum 5.8: Sylvia Javén

Sylvia Javén rör sig i sitt skapande mellan måleri, installation och video, hela tiden med fokus på ett minimalistiskt och poetiskt berättande. Javén undersöker idéer om överlevnad och minnet genom geografiska positioner. Hon definierar platser och fenomen, och återskapar dem i sin visuella konst.  

Sylvia Javén berättar om sin konst i utställningen KONTAKTi. Välkomna att lyssna! 

Evenemanget ingår i museiinträdet.