Konstnärsgruppen Merisiskot söker gamla diabilder från Östersjön

Konstnärsgruppen Merisiskot söker gamla diabilder från Östersjön

 

Hej Vasabor, vi inbjuder er till att delta i ett konstverk som ska visas i Vasa konsthall genom att föra gamla diabilder med minnen från Östersjön till oss.

 

Arbetsgruppen Merisiskot (Kati Immonen, Mari Krappala, Elina Ruohonen och Tiina Vainio) förevisar i Vasa konsthall en utställning som ansluter sig till Östersjön 30.3-26.5.2019. Till utställningen planerar vi ett verk som utformas av människornas minnen från Östersjön. Med tanke på det här önskar vi att allmänheten för diabilder med havstema till Vasa konsthall; evenemang, verksamhet, båtfärder, människor, djur eller liknande på Östersjön. Diabilderna kan föras till konsthallens infoställe senast 30.1.2019. På diabilden ska ägarens uppgifter synas. Från 4.6 kan diabilderna hämtas tillbaka. I samband med det planerade verket syns det inte vems bild det är frågan om, men om så önskas, nämns de som finns på bilden och diabildens fotograf i verkförteckningen. Om man vill att namnen ska synas, kan diabilden sändas i ett kuvert och uppgifterna skrivas på ett skilt papper. Vi plockar ett lämpligt fotografi av de bilder som lämnats in, dock så att alla som lämnat in bilder har något bildmaterial som visas.

 

Vi hanterar dina bilder med varsamhet,

tacksamma för deltagande,

i väntan på diabilder,

Merisiskot