Konstnärer Björn Aho och Svetlana Bogatcheva kan träffa i utställningen KONTAKTi ons 5.7. kl. 13 och 14

Kom och träffa konstnären Björn Aho i KONTATKi-utställningen ons 5.7. kl. 13. Aho tecknar ett platsspecifikt konstverk och utforskar samtidigt minnet och iakttagelseförmågan. Även publiken får prova på Ahos teknik.
Kom och träffa konstnären Svetlana Bogatcheva  i KONTATKi-utställningen ons 5.7. kl. 14
Ingår i museiinträdet.