Konsthistoriker Tuija Peltomaa berättar 24.8 om utställningen Havet tar, havet ger på Österbottens museum

Konsthistoriker Tuija Peltomaa gör en kuratorrundvandring på Österbottens museums utställning “Havet tar, havet ger” lördag 24.8 kl. 13. I rundvandringen kan man delta med museets inträdesavgift eller Museikortet.

Kuratorrundvandringen börjar med en föreläsning där Peltomaa berättar om utställningen och koncentrerar sig på finländarnas liv vid havet: på vardagen, arbetet, fritiden och människorna. Avslutningsvis svarar hon på publikens frågor i samband med verken.

Tillställningen varar ca en timme och den hålls på finska. En andra kuratorsrundvandring på utställningen hålls lördag 19.10 kl. 13. Då är Peltomaas tema vad havet, sjöfarten och handeln har gett och hur de har fått livet, människorna och kulturen att röra på sig och formas.