Konserverade svärd ställs ut på Österbottens museum

Till Österbottens museums samlingar hör 128 svärd. En del av dessa är nu utställda i samband med Hedmans våning.

Enligt Tf. amanuens Nina Takala bildar de svärd som finns i samlingen en bra genomskärning av de svärd som använts i Finland från 1600-talet fram till idag.

– Svärden är från Svenska och Ryska tiden samt från självständighetstiden. Till samlingen hör bland annat svärd som använts inom armen under olika tidsskeden, samt svärd som hört till civila tjänstemäns dräkter, berättar Takala.

Konservator  Lasse Mattila har under senaste höst undersökt alla svärd i samlingen och konserverat en del så att de ka ställas ut. Han har också kompletterat information om svärdens datering, tillverkningsland och funktion.

Bild: Finlands infanteris officersvärd, modell 1922, fotograf: Lasse Mattila