Konsert vid Kuntsis museum för modern konst lör 3.12 kl. 13

Gitarrgruppen Kääk! och celloensemblen SelloTornado

Konserten tar ca en timme, och ingår i museiinträdet.

 

Gitarrgruppen Kääk! består av elever från Keski-Helsingin musiikkiopisto och har i olika konstellationer varit verksamma sedan 1997. Gruppen har uppträtt i Finland samt på musikfestivaler för ungdomar i Österrike, Italien, Spanien och Holland. Gruppen leds av Jukka Särkkä, som också har arrangerat gruppens program.

SelloTornado har uppträtt regelbundet under flera års tid i Finland och har även besökt t.ex. Estland. Gruppen består av 15 cellister, alla elever från Keski-Helsingin musiikkiopisto. Gruppens repertoar rör sig från klassisk musik till rockarrangemang. SelloTornado har representerat institutet i olika sammanhang, och är verksamma som cellokvartett. Ensemblen grundades av Helli Seppä och  leds nu av Markus Hallikainen, lektor i cellospel.