Kom och träffa konstnären Jan Kenneth Weckman vid Kuntsi 13.8

Jan Kenneth Weckman berättar som sina verk i utställningen Bergtagen kl. 14.15.