Kom och hör om Österbottens museums samlingar

På de tillställningar som Österbottens museum ordnar under våren får du mera information om museets samlingar. Du kan delta i evenemangen med inträdesavgiften till museet eller med Museikortet.

På lördag 13.4 kl. 14 ger naturamanuens Tuomas Jokela sina åhörare en inblick i utställningen Terranova. Utställningen visar naturen i Kvarken och Vasaregionen från istiden ända fram till nutid. Under guidningen funderar man på bakgrunden till klimatförändringen och dess inverkan på miljön och organismerna i vårt närområde.  

Textilkonservator-amanuens Helena Sandström-Snickars ger en svenskspråkig guidning på lördag 11.5 kl. 14 om historien och berättelserna bakom de dräkter som visas på utställningen Vasa 400. Guidningen varar ca en timme.

Det är fritt inträde till Vasa stads museer på lördag 18.5 Internationella museidagen till ära. På Österbottens museum ges guidningar för allmänheten kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska på Hedmans våning, dvs. andra våningen i museets gamla flygel där Karl Hedmans bostad tidigare fanns. Till den värdefulla och även nationellt betydande samlingen som Vasaläkaren Karl Hedman (1864–1931) samlade hör finländsk och utländsk konst samt smycken och antikföremål.

På bilden Tuomas Jokela, foto: Mia Lindqvist