Kom och dela minnen om dina upplevelser på stugan eller villan 8.1!

Temat för Österbottens museums sommarutställning är ”Huvilaelämää – Villalivet”, och pågår under tiden 17.4–30.8.2020. Utställningen ska handla om villakulturen i Vasatrakten och i Österbotten och sommarbosättningens historia från slutet av 1700-talet ända till nutid. Utställningen kommer också att visa hur man levde och fördrev tiden på villorna. Villalivet kommer att presenteras med hjälp a v foton, kartor och föremål. Utställningen sammanställs i huvudsak med hjälp av Österbottens museums egna samlingar.

Arbetsgruppen för utställningen samlar villaminnen som gäller Vasa och Österbotten, och som kan användas som bakgrundsmaterial. Arbetsgruppen är också intresserad av foton som har anknytning till villalivet i regionen och tar gärna emot dessa antingen som lån eller som donationer. Material som samlas in och används i projektet skyddas enligt lagen om datasekretess och för bildmaterialets del ingås ett skriftligt avtal.

Allmänheten har möjlighet att komma till Österbottens museums cafeteria 8.1.2020 kl. 15–17 och dela med sig av villaminnen till arbetsgruppen och visa foton som gäller temat. Forskaren Minna Vihla, byggnadsforskaren Outi Orhanen, landskapsmuseumsforskaren Kaj Höglund, arkivamanuens Kimmo Vatanen, samlingsassistent Lisbeth Knif och amanuens Nina Takala är på plats.