Internationella Slow Art Day firas 6.4

Kuntsi museum för modern konst, Österbottens museum och Tikanojas konsthem deltar i det internationella Slow Art Day evenemanget på lördag 6.4. Syftet med dagen är att inspirera människor att betrakta konst i lugn och ro.

Enligt museipedagog Aino Koivukari vid Vasa stads museer, stannar museibesökaren i allmänhet i genomsnitt endast 15-30 sekunder vid varje verk.

– Under Slow Art Day –dagen är det meningen att man betraktar konst i lugn och ro och i mindre skala, men stannar en längre stund vid varje verk och fördjupar sig samtidigt i verken och de känslor som de väcker, förklarar Koivukari.

Slow Art Day, som fick sin början år 2008, lånar sitt motto av Henry David Thoreau: It’s not what you look at that matters, it’s what you see. Evenemangets webbsida finns på adressen  www.slowartday.com

Ge tid åt konsten i Kuntsi museum för modern konst kl. 11-17

Från utställningen Odysse – en resa i konsten och utställningen Cavén, Jylhä, Karhula, Retulainen har valts sammanlagt fem verk, invid vilka man kan sätta sig ner och fördjupa sig i dem och iaktta det som man ser och upplever.

– Betrakta varje verk i lugn och ro ca 5-10 minuter i tystnad och fundera vad verket väcker för tankar, ger Koivukari som råd.

Besökarna kan dela med sig av sina erfarenheter kl. 14 och 16 i Cafe Kuntsi, där de finsk- och svenskspråkiga guiderna finns på plats. I cafét diskuterar vi fritt om de tankar som konst väcker och erfarenheterna av att betrakta konst i lugn och ro.

Kom och njut av en lugn stund i konstens sällskap i Österbottens museum och Tikanojas konsthem kl. 10-17

Evenemanget firas i Österbottens museum i konstsalen på Hedmansvåningen och på Tiina Laasonens Solvarv –utställning samt i Tikanojas konsthem på utställningen Konstens ABC – verk ur Frithjof Tikanojas samlingar och på Eemu Myntti –utställningen som presenterar Mynttis porträtt, skisser och teckningar.

– Stanna upp och betrakta verken i din egen takt och rita din egen version av det du ser. Rita det du ser, känner, intressanta former eller t.ex. detaljer i verket – precis det du själv vill. Teckningstillbehör får du från museernas infon, tipsar Koivukari.