Internationella museidagen ons 18.5: Fritt inträde till alla Vasa stads museer!