I Österbottens museum hålls en föreläsning om harnesk och svärd torsdag 22.8

Konservator YHS Lasse Mattila håller en föreläsning om harnesk och svärd vid Österbottens museum torsdag 22.8 kl. 18. Museet har öppet till kl. 20.

Föreläsningen hålls på finska och man kommer in på den med museets inträdesavgift eller Museikortet.

Lasse Mattila har undersökt och iståndsatt harnesk och svärd som ingår i Österbottens museums samlingar. Ett harnesk donerades till museets samlingar år 1920. Det härstammar från 1500-talet. Svärden i samlingen ger en bra bild av de svärd som har använts i Finland från slutet av 1600-talet ända fram till nutid.

Mattila undersökte i fjol alla 128 svärd som ingår i samlingen och konserverade en del av dem. De som har konserverats finns nu utställda i samband med Hedmans våning.