Höstsäsongens utställningsprogran 2023 har publicerats

MEDDELANDE

Måleriska skulpturer, linjens tredimensionalitet och performativa möten – utställningshösten är internationell i Vasa

Under höstsäsongen 2023 öppnas fem nya utställningar i Vasa stads museer, vilka tar internationellt kända nutidskonstnärer, klassisk värdekonst i form av landskapsmålningar från 1800-talet och måleriska skulpturer med parallella verkligheter till Vasa.

 

På grupputställningen Linjens dimensioner som öppnas på Kuntsi museum för modern konst i september reflekterar finländska och internationella nutidskonstnärer över linjens variationer genom olika materialval. Klassiskt tecknas en linje med kol eller blyertspenna, men på utställningen tas linjen också in i rummet på många olika sätt, såsom ritad med skridskor eller genom ett verk där konstnären i sitt minimalistiska verk använder hår. Den svenska konstnären Jacob Dahlgren, som är känd för sin lekfullhet och ränder i sina verk, bjuder i sitt verk in betraktaren i en fysisk upplevelse. Linjen kan vara en del av en performativ föreställning, såsom i Katriina Haikalas Social Portrait – Women Only. Teckningsperformancen som utgår från ett möte har pågått sedan år 2017 och genomförts i Oslo, Paris och New York nu i Vasa.  På utställningen får också en teckningsanimation av konstnärsduon IC-98, som representerade Finland vid Venedigbiennalen år 2015, sin urpremiär i Finland. I grupputställningen deltar 18 konstnärer och konstnärsgrupper och kurator för helheten är utställningschef Maaria Salo.  De riksomfattande Konsttestarna har valt utställningen till sitt program 2023–2024.  Utställningen visas 9.9.2023─14.4.2024.

Måleriska skulpturer av växter och djur

På Österbottens museum presenteras på en privatutställning 27.10.2023-31.3.2024 skulptör Roland Persson som hör till Sveriges främsta konstnärer. Hans varumärke är måleriska och surrealistiska silikonskulpturer. Jättenäckrosorna och djuren är skulpturer som ser överraskande levande ut, men de innehåller parallella verkligheter.  Konstnären skapar också nya verk till utställningen. Persson förenar på ett magiskt sätt tredimensionell hyperrealism och konceptuella konstruktioner. Den starka konceptualiteten är en påminnelse om att vi i konstverken ser mera än verkligheten.  Perssons produktion innehåller dualism, som å ena sidan romantik och å andra sidan element av alienation. Utställningen har producerats av Vasa stads museer i samarbete med konstnären och det är konstnärens första museala privatutställning i Finland.

Den konsthistoriska utställningen på Tikanojas konsthem under höstsäsongen presenterar äldre målarkonst. Utställningssalarna fylls med skildringar av skogsinteriörer och klippiga kustlandskap av Berndt Lindholm (1841–1914), som var en av Finlands mest betydande landskapsmålare under 1800-talet. Både kritikerna och publiken uppskattade den kända konstnären redan under hans livstid.  Det som uppskattades i hans målningar var bland annat att de kännetecknades av stämningsfullhet och naturtrogenhet.  Utställningen har genomförts i samarbete med konstmuseet i Tavastehus, där den visas sommaren 2023. Den baserar sig på FD Teppo Jokinens forskning om Berndt Lindholms liv, konstnärskap och konstnärliga produktion. Utställningen visas i Tikanojas konsthems alla tre våningar och den omfattar ca 60 målningar och teckningar. I Tikanojas konsthem utökas helheten genom att den kommer att innehålla också lån från Göteborgs konstmuseum som bara sällan har setts i Finland.

De sista utställningarna i Vasa konsthall – två mångkonstnärliga utställningar

Utställningen In Visibilis V som kan ses i Vasa konsthall är den femte delen i ordningen av Alexander Salvesens verkserie som skapats med rubriken In Visibilis. Den mångkonstnärliga utställningshelheten kombineras ljusverk, teckning, målning, fotografi och skulpturkonst. Verken i utställningen baserar sig på ljuset, ytornas reflektioner och perceptionen av efterbilder samt på neonljusets och pigmentens samklang. Utställningen visas 26.8–29.10.2023.

Bekim Hasaj och Valentina Gelain, som har inspirerats av olika områden och platser i Österbotten, visar i sitt multikonstnärliga utställningsprojekt Dripping Cavities en dialog och möten genom videokonst, fotografi, digital och plastisk konst samt målningar. Hasaj förevisar sin pågående forskning med namnet Scanning Landscape. Gelains tvärvetenskapliga verkhelhet The Grey Hour tar fram hur vi kan förhålla oss emotionellt till vår omgivning och uttrycka vårt inre mentala tillstånd. Utställningen visas 4.11.2023-14.1.2024.

De internationella nutidskonstnärerna Valentina Gelain (IT) och Bekim Hasaj (ALB), som har etablerat sig i Vasa, stannar i historien som de sista konsnärerna i Vasa stads museers utställningsprogram i Vasa konsthall. Från år 2024 administrerar Vasa Konstnärsgille den legendariska lokalen.

 

Utställningsprogrammet höstsäsongen 2023

  • Linjens dimensioner, grupputställning 9.9.2023─14.4.2024, Kuntsis museum för modern konst
  • Roland Persson (SE), privattutställning 27.10.2023–31.3.2024, Österbottens museum
  • Berndt Lindholm – Stigar i landskapet, en konsthistorisk privatutställning 20.10.2023-21.4.2024, Tikanojas konsthem
  • Alexander Salvesen: In Visibilis V, privatutställning 26.8.-29.10.2023, Vasa konsthall
  • Bekim Hasaj & Valentina Gelain: Dripping Cavities, konstnärsduo 4.11.2023–14.1.2024, Vasa konsthall
  • Utställningen Villaliv fortsätter också som vandringsutställning under höstsäsongen i Jakobstads museum 5.2023-5.11.2023 och Kaarina Heikinheimo (Närpes bibliotek 1.5-31.5.2023, Nykarleby bibliotek 2.6-2.7.2023, Korsholms kulturhus/Vuxeninstitut 7.8-1.9.2023 och Hemslöjdsgården i Kristinestad 27.11-3.12.2023)