Hitta familjevänliga destinationer i Österbotten med kartan från Österbottens förbund

En karta över familjevänliga destinationer för kultur- och naturturism i Österbotten har sammanställts!

Det är kommunernas kulturväsenden som gett förslag på olika besöksmål. Fast tonvikten ligger på barnfamiljer passar största delen av besöksmålen alla åldrar. Alla ställen är inte tillgängliga, men de kan nås med barnvagn.

Kartan hittar man på Österbottens förbunds webbplats.

Bakom kartan står det regionala teamet för kulturturism i Österbotten. I teamet ingår företrädare för varje ekonomisk region samt några andra aktörer. Kartan har tagits fram av Kristinestad, Forststyrelsen, Jakobstad, Österbottens förbund, Österbottens museum, Vasa stad och VASEK / Kyrolandets turismprojekt.