Hedmanska jubileumsåret till ära kan man nu söka ett stipendium på 25 000 euro från Hedmanska Stiftelsen

Hedmanska Stiftelsen är en vasabördig, år 1931 grundad allmännyttig stiftelse. Stiftelsens ändamål är att
befrämja museal verksamhet samt finansiera konst-, forsknings- och samlingsprojekt.

Hedmanska Stiftelsen lediganslår att sökas ett 25.000 euro stort Hedmanska jubileumårets
stipendium. Stipendiet delas ut för finsk museal forskning eller till ett utvecklingsprojekt som
stöder finsk museal verksamhet. Forskningsområdet kan vara konsthistoria, arkeologi,
konservering, kulturhistoria, historia, museologi eller annan forskning som stöder
museiverksamhet. Forskningsarbetet bör vara skrivet på finska, svenska eller engelska.

Skriftliga ansökningar tillställs:
Österbottens museum / Hedmanska jubileumårets stipendium
Skolhusgatan 2, 65100 Vasa

Ansökningstiden utgår 30.4.2023.

Tilläggsinformation om stipendiet samt ansökningsblanketten finns vid stiftelsens hemsidor
www.hedmanskastiftelsen.fi.