Hedmans samlingar/Hedmanska våningen museimysterium

Hedmans samlingar/Hedmanska våningen museimysterium

 

Hedmanska våningen

När paret Hedman bodde på övre våningen fanns museets utställningslokaler på nedre våningen. På den tiden fanns bland annat liknande stilinteriörer på nedre våningen som på den här våningen, men numera presenteras historia där. Främst Vasas historia men även historia för hela Finland.

Paret Hedman bodde på andra våningen i byggnaden för Österbottens museum (nuvarande Hedmanska våningen/Hedmans samling) tillsammans med sin kära hushållerska.

Vet du vad hushållerskan kallades?

Hon kallades Hanna.


Porslinsrummet

 

Karl Hedman arbetade som stadsläkare i Vasa och han hade även mottagning hemma i sin våning. Gå rakt fram till porslinsrummet förbi stilinteriörerna på våningen.

Hurdan lampa finns i taket i mitten av rummet?

I rummet hittar du också verket ”Det bortskämda barnet.”

Vad är det? Var är det gjort?


Matsal

 

Hittar du Hedmans matsal i den Hedmanska våningen?

Karl Hedman satt ofta vid bordsändan och han hade en fotpedal med vilken han kallade in hushållerskan för att t.ex. hämta mer mat åt honom. Om Hedman satt vid bordsändan och tittade till vänster.

Vilket verk syns längst bak i konstrummen?

Det är ett centralt verk i Hedmans samling och Karl ville kunna se det medan han åt. Nu är det åter i stort sett placerat på sin ursprungliga plats.

Till Österbottens museums konstsamlingar hör många konstskatter och de utökas fortfarande. En del av dem är från Hedmans egna samlingar, en del hör till stadens samlingar och en del har museet fått i pant för ett lån av konstmecenaten Gösta Stenman.


Konstsalarna

 

Hittar du ”Skräck” i konstsalarna?

Arkitekt Eino Forsman planerade Österbottens museum.  Man ville ha en bit av Firenze (som under förtrycksperioden var en flyktplats för de finländska konstnärerna)  till Vasa och ett imponerande torn planerades för museet. Österbottens museum öppnades för allmänheten år 1930. Vid invigningen höll bland annat president Lauri K. Relander ett tal. Invigningen var högtidlig.  På pekplattan i entréhallen invid hissen finns bilder från öppningen.

Vid tidpunkten för öppningen började Karl Hedman få symtom i blindtarmen.  Karl hade smärtor, som höll honom vaken och då började han göra korsstygnsarbeten om nätterna. De här verken finns i salarna mellan konstrummen och matsalarna.

Till slut gick Karl med på att gå till en annan läkare och blindtarmen opererades. Operationen utfördes aningen för sent och Hedman dog 1931 i komplikationer efter operationen.

Elin Hedman utsågs till intendent för museet.

Men vad var Elins flicknamn?