Hantverkets förflutna inspirerade fem nutidsformgivare att skapa nya verk

Utställningen I goda händer visas i Österbottens museum 19.2-18.4.2021. På utställningen tolkas gamla handarbetstraditioner på nya sätt i och med olika materialval samt digital teknologi. Bland utställningens fem nutidsformgivare finns även speldesigner Henri Tervapuro från Vasa.

I goda händer är Finska handarbetets vänners 140-års jubileumsutställning som har producerats i samarbete med Designmuseet och Finlads Hantverksmuseum. Föreningen som värnar om textiltraditionerna har ett unikt arkiv med över 6000 textilmönster från 1800-talets slut till 1990-talet. Utställningens utgångspunkt har varit hur handarbetets förflutna ter sig i nutidsformgivarnas ögon och hurdan inspiration museisamlingen erbjuder.

I Österbottens museum kan man se både föremål ur museisamlingarna samt nya verk som nutidsformgivarna har hämtat sin inspiration till från Finska handarbetets vänners omfattande arkivmaterial. Formgivarna har tolkat arkivmaterialet utgående från sin egen bransch och bakgrund. I utställningen deltar illustratör, mönsterdesigner Anna Alanko, bildkonstnär Hanna-Kaisa Korolainen, modedesigner Henna Lampinen, skulptör Matias Liimatainen och speldesigner Henri Tervapuro som arbetar i Vasa.

Utställningens kuratorer är konstnär-forskare Riikka Latva-Somppi samt Kieran Long som är överintendent vid Sveriges arkitektur- och designcenter, ArkDes i Stockholm. Före Vasa har utställningen visats i Helsingfors Designmuseum och i Finska handarbetets museum i Jyväskylä år 2020.

En kombination av lokal visuell konst och tekniker

Speldesigner och grafiker Henri Tervapuro (f. 1986) i Vasa har varit speciellt intresserad av Impi Sotavaltas textilmönster, där mönstret påminde honom om visualiteten i gamla spel. Textilmönstren, textillapparna, utkasten och fotografierna i arkivet tog honom till barndomsminnena. Textilerna får Tervapuro att minnas hur han lekte med mönstren i sin farmors ryor och mattor. Henri Tervapuro som bor i Österbotten, representerar på utställningen den lokala visuella kulturen och hur den tar sig uttryck.

Illustratör och mönsterdesigner Anna Alanko (f. 1987) kombinerar i sina verk olika tekniker från digital 3D-illustration, animation och laserskärning till målning för hand och broderi. Utmärkande för Alankos arbeten är en drömlik stämning och hon använder mycket texturer.

Hanna-Kaisa Korolainen (f. 1976) är konstnär och forskare och i hennes produktion finns många referenser till art nouveau-stilen och asiatisk estetik. Karaktäristiskt för hennes verk är överflödande dekorativitet samt längtan efter en romantisk nostalgi.

Modedesigner Henna Lampinens (f. 1991) hantverkslika arbetssätt med materialet som utgångspunkt, förenas med ett experimentellt formspråk. I Lampinens klädkollektion har använts nya tekniker såsom laserskärning, industriell stickning och digitaltryck samt traditionellare sätt som handstickning och tuftning.

Genomgående tema i skulptör Matias Liimatainens (f. 1989) verk, som använder som material keramik, glas och trä, är ofta naturen. Av arkivmaterialet var Liimatainen särskilt intresserad av textiliernas struktur och det vävda tygets bindningar samt av konstnärers skisser till landskapsmotiv.

En unik textiltraditionsbeskyddare

I utställningsprojektet har en viktig roll varit att överföra tyst kunskap i hantverk till en del av det som görs idag. Enligt kurator Riikka Latva-Somppi är Finska handarbetets vänners arkiv förutom historiskt, även en visuell och materiell skattkammare samt ett konkret register över tyst kunskap. I utställningens nya verk kompletteras hantverksfärdighet, användbarhet och sirlighet med narrativitet och experiment.

Syftet med den år 1879 grundade föreningen Finska handarbetets vänner är att samla in folkliga textilier, anpassa mönstren för nya användningsändamål samt återuppliva gamla textiltraditioner. I arkivet finns konstnärers ursprungliga akvarellskisser, arbetsritningar samt prov på vävda tyger och broderimodeller. Föreningen grundades av den Vasabördiga konstnären Fanny Churberg (1845-1892).

Kringprogram med anknytning till utställningen

  • Allmänna guidningar ordnas söndag 14.3 och söndag 11.4.
  • Artist talk med Henri Tervapuro ordnas lördag 27.3 kl. 13.
  • Gratisdag till utställningen ordnas under sportlovsveckan, onsdag 3.3.

Vasa stads museer förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Publicerad: 16.02.2021