Ansök om utställningstid till Vasa konsthall 2022

Ansök om utställningstid till Vasa konsthall 2022

 

Konstnärer och konstnärsgrupper kan ansöka om utställningstider till Vasa konsthall. Ansökningstiden för utställningar år 2022 avslutas söndag 11.4.2021 kl. 23.59.

Vasa konsthalls utställningar presenterar nya konstformer, experimentell konst, den visuella kulturens gränsytor samt aktuella kulturella fenomen. I utställningarna kan man koppla samman olika kulturella fenomen och konst. Utställningarna kompletterar Vasa stads museers utbud av utställningar och berikar kulturlivet i Vasa. Vid valet betonas speciellt den konstnärliga nivån, en väl förberedd utställningsplan och möjlighet att erbjuda utställningstid till konstnärer som är i början av sin karriär.

En av Konsthallens ansökningstider genomförs under den här ansökningsomgången på ett nytt sätt med Vasa stad kulturtjänster. Är din plan evenemangsmässig, lokal, tvärkonstnärlig eller –vetenskaplig – från vilket ställe inom konst- och kulturfältet som helst; sök utställnings/evenemangstid och sätt då ett kryss på ansökningsblanketten vid punkten ”Kulturtjänster”. Utställnings/evenemangstiden samt genomförandesättet skiljer sig från konsthallens övriga utställningstider så att genomföraren väljs av ett team inom Kulturtjänsterna, som vid behov också är med vid genomförandet.  Vid valet betonas delaktighet, evenemangsmässighet, överraskningsmoment och konstnärliga värden.

Du kan delta i den öppna ansökningsprocessen för utställningar genom att lämna in en elektronisk ansökan under ansökningstiden. Till ansökan fogas en utställningsplan, bilder på verken, sökandens meritförteckning och önskemål om utställningstiden. Om ansökan innehåller video- eller ljudmaterial ska den inkluderas som länk antingen till ett prov eller till ett helt verk som kan ses på internet (t.ex. Vimeo, Youtube).

Vasa konsthalls utställningsavgift är 750 €. Vasa konsthall ansvarar för lokalens öppethållning, försäkringar för verken under utställningen samt för vernissager och information enligt sin praxis. Utställningsarrangören ansvarar för utställningens produktions- och transportkostnader, hängning av utställningen med bistånd av konsthallens personal och förberedelse av informationsmaterial (pressmeddelandetext och infobilder).

Vasa konsthall är beläget i Vasa stadskärna i anslutning till stadshuset (Senatsgatan 1 D). Utställningslokalen är ca 230 m2.

Elektronisk ansökningsblankett, presentationen av lokalen, dess grundplan och bilder.

Information om utställningstiden skickas till sökandena senast 31.5.2021.

Mer information om ansökningsprocessen:

amanuens Anna Franck

anna.franck(a)vasa.fi

tfn 040 672 5415