Guidning för allmänheten i Hedmanska våningen i Österbottens museum

Guidningar för allmänheten i Hedmanska våningen sön 10.11 kl. 13.00 på svenska och kl. 14 på finska.

Till den värdefulla och även nationellt betydande samlingen som Vasaläkaren Karl Hedman samlade hör finländsk och utländsk konst samt smycken och antikföremål. Under guidningen kan man bekanta sig med samlingen som visas i samlarens tidigare bostad i andra våningen i museets gamla flygel.

25 personer ryms med.
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.