Guidade turer och en sakkunnigföreläsning på museerna i augusti

I Tikanojas konsthem och på Kuntsi museum för modern konst ordnas i augusti guidade turer, en föreläsning samt performance som anknyter till de aktuella utställningarna.

 

I anslutning till utställningen Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling får man i Tikanojas konsthem höra en sakkunnigföreläsning onsdagen den 12 augusti kl. 15.

 

Om konstsamlaren Emil Aaltonen och konstskatterna i hans samling berättar Mika Törmä, chefen för Emil Aaltonens museum i Pyynikinlinna i Tammerfors. Föreläsningen hålls på finska och det finns plats för högst 35 deltagare. Föreläsningen ingår i museets inträdesavgift. Biljetter kan köpas från och med kl. 10 samma dag.

 

I Tikanojas konsthem ordnas också den guidade turen Från samling till utställning onsdagen den 19 augusti kl. 15. Under guidningen presenterar amanuenserna Anna Franck och Nina Takala både Emil Aaltonens samling och utställningen Hemma hos samlaren. Guidningen hålls på finska.

Utställningarna pågår i Tikanojas konsthem fram till den 23 augusti.

Performance på Kuntsi

På utställningen By Nature på Kuntsi museum för modern konst kan man under augusti följa hur ett processkonstverk blir till och delta i en kuratorsrunda.

De långa performanceföreställningarna av konstnären John Court äger rum lördagen den 1 respektive den 29 augusti kl. 11–17.

Kuratorn Marcus Lerviks berättar om utställningen och de österbottniska eller i området aktiva nutidskonstnärer som medverkar i den lördagen den 1 augusti kl. 13–14. Kuratorsrundan är flerspråkig och hålls på finska, svenska och engelska.

Utställningen pågår på Kuntsi museum för modern konst fram till den 30 augusti.

 

Med på museiguidningarna kan tas högst 20 deltagare. Guidningarna ingår i inträdesbiljettens pris och är öppna för alla. Det kompletterande programmet som har planerats kring utställningarna genomförs om situationen med och anvisningarna om coronaviruset tillåter det i augusti.