Guidad visning med experten, FD Teppo Jokinen visar utställningen Berndt Lindholm – stigar i landskapet lör 28.10 kl. 13

Guidad visning med experten, FD Teppo Jokinen vid Tikanojas konsthem lör 28.10 kl. 13

 Jokinen har forskat i Berndt Lindholm liv och konstnärliga produktion, och även publicerat en bok i ämnet. Den aktuella utställningen grundar sig på hans forskning.

Visningen ingår i museiinträdet och visningens språk är finska.