Gösta Diehls hela produktion kartläggs för en utställning i Vasa

Vasa stads museer utreder med tanke på en planerad utställning den finländska modernisten Gösta Diehls hela produktion. Vidare söker man verk av konstnärer som hört till konstnärsgruppen Prisma. Utställningen kommer att presenteras i slutet av år 2021 i Kuntsi museum för modern konst.

Vasa stads museer söker för sin kommande utställning verk av den kända modernisten, Gösta Diehl (1899-1964) från hans hela verksamma tid, och vilka förläggs till decennierna 1920-1960. Med kartläggningen försöker man hitta verken och samla värdefull information om konstnärens hela produktion.

I museet är man främst intresserad av var konstverken finns och deras bakgrundsuppgifter. Verkens ägare eller innehavare kan kontakta museet och i mån av möjlighet foga till sitt svar tilläggsuppgifter, t.ex. ett foto av verket. Vi önskar att ni tar kontakt så fort som möjligt, men senast ändå före sommaren.

Utställningen är riksomfattande sett viktig eftersom den presenterar, som den första i sitt slag, en omfattande retrospektiv överskikt av konstnärens karriär och verk. Utställningen baserar sig på konsthistoriker FM Camilla Granbackas omfattande undersökning samt en biografisk publikation om Gösta Diehl som är under arbete.

 

Verk av konstnärsgruppen Prisma intresserar även

På utställningen kommer även en egen del för verk av konstnärer som har hört till konstnärsgruppen Prisma att ingå. Till konstnärsgruppen hörde utöver Diehl även Yngve Bäck, Ragnar Ekelund, Torger Enckell, Unto Pusa, Sigrid Schauman och Sam Vanni.

Utställningens planerare är speciellt intresserade av verk som i tiderna har varit utställda i Österbottens museum år 1957. Enligt förteckningen över verken är det fråga om sammanlagt 51 verk, vilkas namn man känner till.

Utställningen kommer att presenteras i Vasa 20.11.2021–20.3.2022 i Kuntsis museum för modern konst.

 

Kontaktuppgifter samt ytterligare information

Tf. amanuens Sonja Koivisto, sonja.koivisto@vasa.fi, + 358 40 4824253