Vasa stads museer får nya gemensamma webbsidor

19.12.2018

Vasa stads museer får nya gemensamma webbsidor

Vasa stads museers, dvs. Österbottens museums, Kuntsi museum för modern konsts, Tikanojas konsthems, Vasa konsthalls och Gamla Vasa museums webbsidor finns nu alla på samma adress www.vasastadsmuseer.fi .

Tf museidirektör Auli Jämsänen säger att man med förnyelsen eftersträvade tydliga och lättanvända webbsidor.

– De nya sidorna betjänar kunderna bättre, eftersom museernas information nu finns på samma ställe. Det är enklare att uppdatera innehållet och förnyelsen medför även kostnadsbesparingar, säger tf museidirektör Auli Jämsänen.

Adresserna till de gamla webbsidorna www.osterbottensmuseum.fi , www.kuntsi.fi och www.tikanojantaidekoti.fi är ännu tillsvidare i bruk och styr besökarna till de nya sidorna.

WebAula Oy har svarat för det tekniska genomförandet av sidorna.

Ytterligare information ger: tf museidirektör Auli Jämsänen, Vasa stads museer, tfn 040 764 4125, auli.jamsanen@vasa.fi