Fritt inträde till Vasa stads museer 2.10

Vasa stads födelsedag 2.10 firas på museerna med fritt inträde. Inträdet är fritt till Kuntsi museum för modern konst, Österbottens museum och Tikanojas konsthem. Vasa konsthall har stängt på grund av byte av utställning.

På Kuntsis första våning visas för sista veckan Hans Rosenströms utställning No Land is an Island, vars intima verk bjuder in besökaren att spetsa sina sinnen och vara närvarande i olika rum och situationer.

På andra våningen visas utställningen Odyssé – En resa i konsten, som sammanställts av Lars Swanljungs samling. Utställningen består av amerikansk, nordisk och finländsk konst.

På Kuntsi ordnas kl. 15 musikern, kontrabasisten Ahti Lassilas Walking bass-rundvandring. Verken, lokalen och den akustiska kontrabasens ljudvärld ger besökarna en ny konstupplevelse.

På Österbottens museum visas utställningen Havet tar, havet ger. Utställningen berättar om hur havet har varit med i finländarnas historia och liv i olika former. På den av konsthistoriker Tuija Peltomaa sammanställda utställningen finns verk från 1850-talet till 1950-talet.

Temat för utställningen Själens öga i Tikanojas konsthem är klärvoajans, och utställningen grundar sig på konst- och religionsforskaren Nina Kokkinens avhandling. På utställningen som sammanställts av Kokkinen finns verk av bl.a. Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Ellen Thesleff och Pekka Halonen.

Tikanojas konsthem och Österbottens museum har på onsdagar öppet kl. 10–17 och Kuntsi museum för modern konst kl. 11–17.