Värderingsdag för mynt och frimärken vid Österbottens museum 27.5

Experter värderar mynt och frimärken på Österbottens museum lördag 27.5.

Österbottens museum anordnar tillsammans med Vasanejdens numismatiker och Vasa Filatelister en värderingsdag vid Österbottens museum lördag 27.5 kl. 10.30-16.30.

Experterna ger råd bl.a. om samlandet och förvaring av gamla mynt, sedlar och frimärken. Man kan också få sina mynt och frimärken, både inhemska och utländska, identifierade och värderade.

Värderingen är gratis och det är också fritt inträde till museets café.