Fritt inträde för studerande under v. 38

Fritt inträde till Tikanojas konsthem och Österbottens museum (Kuntsis museum för modern konst är stängt för utställningsbyte). Gäller alla universitets- och högskolestuderande samt studerande på andra stadiet.