Förändringar i museernas verksamhet

Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat om skärpta åtgärder med anledning av den förvärrade coronavirussituationen.

Inga öppna guidningar hålls vid Vasa stads museer fram till och med 25.10.

Inställda är dessutom Petri Ala-Maunus artist talks vid Österbottens museum 17.10, Anu Raatikainens artist talk i Vasa konsthall 24.10, studerandedagen vid Kuntsi museum för modern konst 7.10 samt paneldiskussionen vida Kuntsi museum för modern konst 24.10.

Vasa stads museer håller öppet för publiken som vanligt.

Vi har vidtagit följande åtgärder för att museibesöket ska bli så tryggt som möjligt:

  • Desinficerande handsprit finns att få vid museernas infopunkter.
  • Kassorna har utrustats med plexiglas för personalens och besökarnas säkerhet.
  • Städningsrutinerna har skärpts.
  • Du väljer väl i första hand närbetalning med kort! Museikortsbesök kan registreras med Museikortsappen utan närkontakt.
  • Fler än 50 personer får inte befinna sig på museet samtidigt.
  • Vi hoppas att våra besökare i enlighet med rekommendationerna använder mask under museibesöket.

 

Du ser väl till att hålla tryggt avstånd till andra besökare, speciellt i museibutiken och vid ingångarna till utställningarna. Känner du av förkylningssymptom, skjut fram besöket till ett senare tillfälle.

 

Varmt välkomna på museibesök!