Expertvisning med samlaren Peter Mustonen vid Österbottens museum lör 11.6 kl. 14

Peter Mustonen visar utställningen Symboler för makt och välstånd lördagen 11.6  kl. 14.00. Visningen är på finska.

Symboler för makt och välstånd baserar sig på antikhandlaren och experten Peter Mustonens föremålssamlingar. Till dem hör bland annat historiska vapen, harnesk, skyddsutrustning samt vikingakrigares smycken. Utställningens bärande tema är vapen och harnesk som symboler för makt och välstånd. Utställningen presenterar vapnens och harneskens mångsidighet och utvecklingshistoria från vikingatiden på 700-talet till barocktiden på 1600-talet, och utställningen består av mer än hundra föremål. Största delen av dem kommer från Europa, och därtill presenteras krigshistoriska föremål från Indien, Persien och Japan.