Experter värderar mynt och sedlar och frimärken på Österbottens museum lördagen 11.5

Experter värderar mynt och sedlar och frimärken på Österbottens museum lördagen 11.5

Lördagen 11.5 kl. 11-16 ordnar Österbottens museum tillsammans med Vasanejdens Numismatiker och Vasa Filatelister en värderingsdag i museets kafé.

Experter värderar gamla mynt och sedlar, frimärken, postkort och medaljer och utmärkelser och de ger även råd hur man samlar och förvarar dem. Tillställningen är gratis.

Mera info ger: Jorma Imppola, ordförande, Vasanejdens Numismatiker, tfn 044 315 8888 (endast kvällar) och Harry Swanljung, ordförande, Vasa Filatelister, tfn 040 848 3130