Gösta Diehl – Mer än en kubist

Kuntsi museum för modern konst SisäsatamaVaasa,

20.11.2021 - 20.3.2022 I Kuntsi museum för modern konst framställas den ansedda modernisten Gösta Diehls (1899-1964) omfattande retrospektiva utställning som presenterar ett tvärsnitt av konstnärens produktion, allt från hans tidiga