Recurring

Cavén, Jylhä, Karjula, Retulainen

Kari Cavén: Lintunen (2018) I Kuntsis första våning hålls 2.2–2.6.2019 en utställning, där fyra finländska konstnärer lyfts fram: Kari Cavén, Pekka Jylhä, Pasi Karjula och Anna Retulainen. De här konstnärerna är väl representerade i Lars Swanljungs samling, och den här utställningen är på sätt och vis en översikt över de här samlingskonstnärernas nutidsproduktion. På utställningen

1868 – 2021 – 2068

Kuntsi museum för modern konst Sisäsatama, Vaasa

12.6.-24.10.2021 Utställningen 1868 I 2021 I 2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje. Utställningens utgångspunkt är det förgångna, då Finland på 1860-talet

Erik Johansson – Places Beyond

Kuntsi museum för modern konst Sisäsatama, Vaasa

12.6.-24.10.2021 Den internationellt framgångsrika fotokonstnären Erik Johansson ställer ut för första gången i Finland – konstnärens ansenliga privatutställning Places Beyond presenteras i Kuntsi museum för modern konst på sommaren 2021. Den svenska konstnären Erik Johanssons häpnadsväckande fotografier ställs ut för första gången i Finland i Kuntsi museum för modern konst i Vasa. Konstnären Erik Johansson