Anna Niskanen – A Dune is a Wave

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 DVaasa,

9.10.-28.11.2021 Solljuset inpräntar pappret med blå spår av minnen jag samlat på mig under loppet av mina vandringar. De består av fotografier och naturföremål; försök att hålla fast vid ett ögonblick eller en plats. Som liten sysselsatte jag mig med att söka efter meningsfullhet i de former jag såg i min omgivning, och letade efter

Böjande ljus

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 DVaasa,

4.12.2021-13.3.2022 Böjande ljus är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålningsfotografering och det fortsatta utvecklandet av den. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Böjande ljus är inom ljusmålningsljuskonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmålningstekniker och stilriktningar som har spritt sig