Heidi Kilpeläinen: Land of Dreams

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

Land of Dreams (sv. Sagoland) är en trekanalig videoinstallation av Heidi Kilpeläinens Tango Therapy -performansprojekt som konstnären förverkligade åren 2017–2019. Hon besökte förläggningar för asylsökande samt krigsinvaliders och -änkors hem, där hon sjöng till en person i taget. Därefter kunde sångens mottagare i sin tur sjunga en sång på sitt eget språk till Kilpeläinen.  Performansen

Johanna Pisto & team

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

Johanna Pisto & team Vetenskap och konst i en interaktiv utställning 22.4-11.6 2023   Johanna Pisto och ett multidisciplinärt arbetslag kommer att genomföra en interaktiv utställning i Vasa konsthall. Utställningen kombinerar bildkonst, musik, video, design och teknik. På grundval av ett forskningsprojekt vid Jyväskylä universitet används sensorerna som utvecklats av Kaikuteam för första gången på

Saku Soukka: Scope

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 D, Vaasa

Saku Soukkas Scope består av fotobaserade verk, en readymade-installation och en videoessä.   Soukkas fotografier är från 2015–2020. Alla förutom två har förvrängts med hjälp av artificiell intelligens. Med ett verktyg har utvalda områden i fotografierna fyllts med nya pixelkombinationer som försöker imitera fotografiernas ”verklighet”— som om tekniken föreslår att bilden i det utvalda området kunde