Jennifer Lipkin & Svetlana Bogatcheva: You’ve Changed

20.8.-30.10.2022 You’ve Changed - En tidsperiod som har förändrat världen, delat oss, och samtidigt tvingat oss att komma tillbaka till det essentiella: Utställningen ”You’ve Changed” undersöker skapandet i en värld av förändring. Den påminner oss om konstens transformativa kraft och dess förmåga att agera som källa till entusiasm, stabilitet, syfte och framtidstro. Utställningshelheten baserar sig