Samling Swanljung – Med hjärtats röst

Kuntsi museum för modern konst Sisäsatama, Vaasa

Tandläkaren Lars Swanljung (1944–2022) en betydelsefull samling med nutidskonst som han donerade till sin födelsestad Vasa året 2018. Swanljungs passion för bildkonst föddes i slutet av 1980-talet. De första anskaffningarna var amerikansk popkonst tillsammans med nordisk samtidskonst. Numevärt ligger huvudvikten på finsk konst. Som samlare var Swanljung fördomsfri. Han fascinerades särskilt av den anspråkslösa, minimalistiska och konceptuella