1868 – 2021 – 2068

Kuntsi museum för modern konst SisäsatamaVaasa,

12.6.-24.10.2021 Utställningen 1868 I 2021 I 2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje. Utställningens utgångspunkt är det förgångna, då Finland på 1860-talet

Erik Johansson – Places Beyond

Kuntsi museum för modern konst SisäsatamaVaasa,

12.6.-24.10.2021 Den internationellt framgångsrika fotokonstnären Erik Johansson ställer ut för första gången i Finland – konstnärens ansenliga privatutställning Places Beyond presenteras i Kuntsi museum för modern konst på sommaren 2021. Den svenska konstnären Erik Johanssons häpnadsväckande fotografier ställs ut för första gången i Finland i Kuntsi museum för modern konst i Vasa. Konstnären Erik Johansson

Gösta Diehl

Kuntsi museum för modern konst SisäsatamaVaasa,

20.11.2021 - 20.3.2022 I Kuntsi museum för modern konst framställas den ansedda modernisten Gösta Diehls (1899-1964) omfattande retrospektiva utställning som presenterar ett tvärsnitt av konstnärens produktion, allt från hans tidiga arbeten från 1920-talet till verk från 1950- och 60-talen. Verk både av en redan erkänd konstnär och hans mästerliga kubistiska experiment. Förutom Diehls anslående oljemålningar presenteras