Samling Swanljung

Kuntsi museum för modern konst Sisäsatama, Vaasa

Lars Swanljung (f. 14.6.1944 Vasa – d. 6.4.2022 Helsingfors) samlade under en period på över 30 år en betydelsefull samling med nutidskonst. Samlingen består av över 900 enskilda verk av nästan 400 konstnärer. I Utställningen som visas i Kuntsi museum för modern konst 25.2–20.8 2023 betonas den finländska konsten från 1980-talet och framåt.  Gnistan till