Vers la lumière- fransk konst ur Tikanojas samling

Tikanojas konsthem Hovioikeudenpuistikko 4Vaasa,

21.5.2021–25.9.2022 Samlingar av fransk konst var sällsynta i finska hem på 1920-talet. Frithjof Tikanoja skaffade sig under cirka 19 år ett antal franska konstverk. Han värderade flera av dessa verk högt, ja han ansåg att de var direkta mästarmålningar. De verk som presenteras på utställningen Vers la lumière berättar i koncentrat om den franska konstens

1868 – 2021 – 2068

Kuntsi museum för modern konst SisäsatamaVaasa,

12.6.-24.10.2021 Utställningen 1868 I 2021 I 2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje. Utställningens utgångspunkt är det förgångna, då Finland på 1860-talet

Erik Johansson – Places Beyond

Kuntsi museum för modern konst SisäsatamaVaasa,

12.6.-24.10.2021 Den internationellt framgångsrika fotokonstnären Erik Johansson ställer ut för första gången i Finland – konstnärens ansenliga privatutställning Places Beyond presenteras i Kuntsi museum för modern konst på sommaren 2021. Den svenska konstnären Erik Johanssons häpnadsväckande fotografier ställs ut för första gången i Finland i Kuntsi museum för modern konst i Vasa. Konstnären Erik Johansson

Elina Helkala – In Memoriam

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 DVaasa,

12.8.-3.10.2021 Vad kommer det att finnas i världen efter människan eller hurudan skulle världen vara om här aldrig hade funnits människor? Dessa frågor är utgångspunkten i Elina Helkalas separatutställning i Vasa konsthall. Konstnären oroar sig för det ohållbara utnyttjandet av naturen. Hon behandlar temat med hjälp av en speciell teknik och ett speciellt material: Helkala

Jan-Erik Andersson

Österbottens museum Museokatu 3Vaasa,

17.9.2021-13.3.2022 Jan-Erik Andersson (f.1954) har under hela sin fyrtioåriga karriär ifrågasatt konstens och samhällets regler med överraskande och berättande verk. Till konstnärens mångsidiga produktion hör såväl performanser, rumskonst, video-, fotografi- och ljudverk, skulpturer som arkitektur, och av allt detta får man på Österbottens museum se ett mångsidigt urval. Till Anderssons karakteristiska formspråk hör grundfärgerna, lekfulla

Årets Unga Konstnär 2021 – Joel Slotte

Tikanojas konsthem Hovioikeudenpuistikko 4Vaasa,

1.10.2021 - 23.1.2022 Bildkonstnär Joel Slotte är Årets Unga Konstnär 2021. Slotte erhåller ett betydande stipendium av Tammerfors stad samt möjlighet att ordna en privatutställning i Tammerfors konstmuseum samt i Tikanojas konsthem som hör till Vasa stads museer. Slotte är i ordningen 37:e Årets unga konstnär. Samarbetet mellan Tammerfors konstmuseum och Vasa stads museer inleds

Anna Niskanen – A Dune is a Wave

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 DVaasa,

9.10.-28.11.2021 Solljuset inpräntar pappret med blå spår av minnen jag samlat på mig under loppet av mina vandringar. De består av fotografier och naturföremål; försök att hålla fast vid ett ögonblick eller en plats. Som liten sysselsatte jag mig med att söka efter meningsfullhet i de former jag såg i min omgivning, och letade efter

Gösta Diehl

Kuntsi museum för modern konst SisäsatamaVaasa,

20.11.2021 - 20.3.2022 I Kuntsi museum för modern konst framställas den ansedda modernisten Gösta Diehls (1899-1964) omfattande retrospektiva utställning som presenterar ett tvärsnitt av konstnärens produktion, allt från hans tidiga arbeten från 1920-talet till verk från 1950- och 60-talen. Verk både av en redan erkänd konstnär och hans mästerliga kubistiska experiment. Förutom Diehls anslående oljemålningar presenteras

Böjande ljus

Vasa Konsthall Senaatinkatu 1 DVaasa,

4.12.2021-13.3.2022 Böjande ljus är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålningsfotografering och det fortsatta utvecklandet av den. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Böjande ljus är inom ljusmålningsljuskonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmålningstekniker och stilriktningar som har spritt sig