Den internationellt framgångsrika fotokonstnären Erik Johansson ställer ut för första gången i Finland – Konstnärens ansenliga privatutställning Places Beyond presenteras i Kuntsi museum för modern konst på sommaren 2021

Den svenska konstnären Erik Johanssons häpnadsväckande fotografier ställs ut för första gången i Finland i Kuntsi museum för modern konst i Vasa.

Konstnär Erik Johansson (f.1985) har lyckats skapa stora fotografiska verk med visuella omöjligheter, vilka förvillar och bjuder betraktaren på en surrealistisk illusion. Den svenska konstnären skapar i sina fotografier världar, där fantasin möter verkligheten. Han använder kameran och bildhanteringsprogram skickligt och sammanknyter i sina illusoriska fotografier element som förvillar betraktaren. I fotografier där verklighet och fantasi blandas vänds synvinkeln överraskande upp och ner.

Utställningens namn Places Beyond beskriver även utställningens innehåll. Enligt konstnären är hans fotografier “en hyllning till platser som påverkar våra liv samt till platser som vi själva skapar och som förvisso existerar bortom. Platserna kan vara fysiska, som vi upplever med våra sinnen och platser som vi bär inom oss och som endast vi själva har tillträde till. De är skildringar av världar som både existerar och inte existerar. De är å ena sidan beskrivningar av det verkliga och å andra sidan det som vi alla känner inombords.”

I bakgrunden till fotokonstnär Johanssons arbeten finns en teknisk kompetens och skicklighet i likhet med holländaren M.C. Eschers anda, att skapa visuella illusioner om trappsteg som fortsätter i det oändliga. I hans utbildning har ingått bl.a. interaktionsplanering. Johansson är också dataingenjör och intresserad av teknisk och matematisk problemlösning samt av visualisering i anslutning till illustrering.

Johanssons arbetsprocess är flerfasig och tidskrävande. Konstnären konstruerar fysiska modeller av bl.a. kartongrullar, papper, mjöl eller vätska som han använder i sina skisser och ritningar. Efter det fotograferar han materialets former och konstruktioner, som blir en del av verken. Johansson har en bildbank med hundratals fotografier av landskap, byggnader, djur och människor. Med montageteknik sammanför han de olika elementen till en färdig digital bild.

Johansson, född 1985, är uppvuxen på en gård i västra Götaland i Sverige. Naturen och utforskandet av den samt det svenska landskapet återkommer i hans bilder. Det skandinaviska landskapet, och t.o.m. landsbygdsidyllen återkommer i de soliga och positiva fotografierna. I hans verk kan man även se intryck från Elsa Beskows och Sven Nordqvists sagovärldar samt från konsthistorian Salvador Dalís och René Magrittes surrealism.

Enligt Johansson föds vi kreativa och i barnets värld är fantasin verklighet. Magi och sanning är inte varandras motsatser. Men fantasin måste man ändå öva upp precis som andra färdigheter som hör ihop med att växa, såsom läsning, räkning eller muskelkondition.

“Jag funderade i något skede att min fantasi är en guldgruva som jag gräver i bit för bit och en dag ser jag ner i en tom grop. Men tvärtom har jag under årens lopp märkt att ju mer jag jobbar med mina bilder desto friare och kreativare är mitt tänkande och desto rikare blir min fantasi. Det är som en skattkista som fylls ju mer jag tar därifrån. Fantasin är tankens muskel som man måste öva upp. För att växa och utvecklas behöver den tid och rum.”

Den internationellt kända Erik Johanssons fotografier har förutom i hans hemland Sverige varit utställda på olika håll i världen, bl.a. i Australien, Sydkorea, Norge, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Förenta staterna, men ännu inte i Finland. Utställningen Places Beyond kommer till Vasa från Fotografiska i Tallinn, där den visades år 2020. Erik Johansson bor och arbetar i Prag, men hans internationella karriär har fört fotografen runtom i världen.

Erik Johansson: Places Beyond Kuntsi museum för modern konst 12.6 – 24.10.2021.

https://www.erikjo.com