Den 24.9 kan man ta del av dansverket All This Silent Space i Vasa konsthall

Dansverket All This Silent Space kan ses i Konsthallen 24.9 kl. 14.

Biljetter till föreställningen i Vasa kan köpas antingen vid dörren eller i danscentrets webbutik https://pohjanmaantanssi.fi/kauppa/

Tidpunkter för övriga föreställningar hittar du här.

 

Dansverket All This Silent Space undersöker aspekter av ensamhet och social avskildhet. Verket behandlar beröringens betydelse och effekt, social växelverkan och hur avsaknaden av den kan påverka kroppen. Hur kan vi engagera våra kroppar och sinnen för att återskapa en kontakt till oss själva och andra?

Ailish Maher är en Irländsk-finsk danskonstnär bosatt i Vasa sedan 2019. Hon utexaminerades från The Scottish School of Contemporary Dance i 2014 och har sedan dess arbetat mångsidigt med diverse koreografer och grupper, både som dansare och i kreativa processer. Hon har också undervisat internationellt. Ailish är intresserad av samarbetsformer med utgångspunkt och som undersöker en känslomässig och fysisk kommunikation mellan kroppen, rörelsen och framträdandet.

Regionala danscentret i Österbotten ordnar turnen i samarbete med gallerierna och konstutrymmena i området. Turnén ger högkvalitativ och tillgänglig danskonst för konst- och kulturälskare.

Dans & Koreografi: Ailish Maher

Ljus: Jakob Löflund

Premiär: 25.9.2020 Black Box Genesis, Vaasa

Med stöd av: Regionala danscentret i Österbotten, Svensk-österbottniska Samfundet och Black Box Genesis -galleri

Turnés produktion: Regionala danscentret i Österbotten