Berätta om din corona-vardag för museet!

Berätta om din corona-vardag för museet!

Vasa stads museer inbjuder invånarna i Österbotten att dela deras corona-vardag! Museet dokumenterar nödsituationen orsakad av coronavirusepidemin och dess relaterade fenomen i Österbotten. Du kan hjälpa museet genom att skicka bilder och / eller korta berättelser om din vardag eller intressanta lokala fenomen. Hur går hemundervisningen, telearbetet, hur arbetsplatsen eller bostadsorten ser ut just nu, vad har förändrats i ditt vardagsliv på grund av denna situation?

Bilderna kan delas på Instagram med haschtag #vasaanmuseotkorona #vasamuseercorona eller skickas via e-post: silvia.rinne@vaasa.fi (Silvia Rinne, regional konstamanuens)

*Om museet är intresserat att spara Instagram-bilderna, kontaktas bildens ägare senare i ett privat meddelande. Vasa stads museer har rätt att använda bilderna för tryckning och undervisning, på Internet, i forskningssyfte och kringprodukter. Museerna kan även framställa reproduktioner samt via kundtjänst vidarebefordra bilderna till tredje part. Fotografens namn omnämns i samtliga ovannämnda sammanhang.