Även kvällsprogram på museerna i början av året

I början av året kan du besöka Vasa stads museer även ett par kvällar. Kvällsmuseum hålls i Tikanojas konsthem onsdag 9.1 och i Österbottens museum 20.2. Museerna har då öppet kl. 10–20.

I Tikanojas konsthem hålls onsdag 9.1 kl. 18 en kuratorsrunda, där Ateneums amanuens Anne-Maria Pennonen med temat ”Bröderna von Wright i gränslandet mellan vetenskap och konst” berättar om den pågående utställningen. Utställningen ”Bröderna von Wright” visas fram till 3.2.

På Österbottens museum hålls på lördag 19.1. kl. 14 en konstnärsträff med Heikki Willamo. Willamos naturfotografiutställning ”En mytisk resa” visas på museet fram till 17.2.

På Österbottens museum håller Helena Ruuska onsdag 20.2 kl. 18 en föreläsning ”Menneen maailman lumo – Hugo Simberg Pohjanmaan museossa” (föreläsningen är på finska).

Du kan delta i evenemangen med inträdesavgiften till museet eller med Museikortet.