Artist Talk: Lasse Lecklin & Heidi Piiroinen 26.9.2021

 

Fotograferna Lasse Lecklin och Heidi Piiroinen är två av de sju konstnären i utställningen 1868|2021|2068. De kommer att berätta om sina egna verkserier på konstnärsmötet på Kuntsi museum för modern konst söndagen den 26.9. kl. 14-15. Evenemanget kommer att hållas på finska.

Lasse Lecklin (f. 1982) är en fotograf från Helsingfors. Verkserien Crossings (på svenska korsningar, övergångar, sjöfart) beskriver jordklotets kliv in i en ny geologisk era, antropocen, i och med vilket människans inverkan på jordklotet har blivit oåterkallelig. I verken ser man Europas största glaciär, Vatnajökull på Island, som håller på att genomgå en kraftig formförändring. I verken som fotats från luften skönjer man landskapets utbreddhet och effekterna av människans verksamhet som når till miljöer som känns eviga och orörda. Lecklin har arbetat med serien Crossings sedan år 2016 och håller fortfarande på med den. Videoverkets ljudspår är ett samarbete med den amerikanska ljudkonstnären Gabriel Gold.

Fotografen Heidi Piiroinen (f. 1978) har ända sedan 2007 tillsammans med journalisten och författaren Kimmo Oksanen följt med det liv den romska kvinnan Mihaela Stoica från rumänska Transsylvanien och hennes familj levt i Finland, Rumänien, Grekland, Estland och Frankrike. Stoica kom till Helsingfors för att tigga år 2007 och födde sin förstfödde i februari 2008 på sin egen 17-års dag. Nu är hon fembarnsmamma. Hon har inte gått i skola och kan inte läsa eller skriva. Stoicas äldsta barn har börjat skolan i Helsingfors. Har de hopp om en bättre framtid? Texterna som hänför sig till verkserien har skrivits av Kimmo Oksanen. I februari 2018 utkom på WSOY Kimmo Oksanens och Heidi Piiroinens bok Ohikuljetut – erään kerjäläisperheen tarina (De förbigångna – en tiggarfamiljs berättelse). Heidi Piiroinen bor och arbetar i Helsingfors och arbetar även som pressfotograf för Helsingin Sanomat.