Artist talk Jan-Erik Andersson 18.9

Jan-Erik Andersson Artist talk lördag kl. 11.00 och 14.00.

Jan-Erik Andersson (f.1954) har under hela sin fyrtioåriga karriär ifrågasatt konstens och samhällets regler med överraskande och berättande verk. Till konstnärens mångsidiga produktion hör såväl performanser, rumskonst, video-, fotografi- och ljudverk, skulpturer som arkitektur, och av allt detta får man på Österbottens museum se ett mångsidigt urval.

Till Anderssons karakteristiska formspråk hör grundfärgerna, lekfulla former och olika slags ornament. Verken berättar berättelser som stiger fram antingen som personliga eller ur berättelsetraditionen. I en idé som till synes är lätt och lekfull gömmer sig ofta en djup tanke som biter sig in i samhället och mänskligheten.