ARTIS-TALK: JAN-ERIK ANDERSSON

Konstnären Jan-Erik Andersson berättar för publiken om sitt arbete söndag 27.3

 

söndag 27.3 kl. 13.00 på svenska och kl. 15.00 på finska.