ÅRETS UNGA KONSTNÄR 2022 ÄR EMMA JÄÄSKELÄINEN

Bildkonstnär Emma Jääskeläinen har valts till Årets unga konstnär 2022.

Tammerfors stad beviljar henne ett stipendium på 20 000 euro samt möjlighet att ordna en separatutställning i Tammerfors konstmuseum samt i Kuntsis museum för modern konst som hör till Vasa stads museer. Jääskeläinen är i ordningen den 38:e Årets unga konstnär.

Emma Jääskeläinen (f. 1988 i Esbo) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Esbo. Hon utexaminerades som konstmagister från Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2018. De huvudsakliga materialen för Jääskeläinens skulpturer är traditionella stensorter, såsom granit, färggrann marmor och travertin, som hon bearbetar med klassisk yrkesskicklighet, men samtidigt genom att försiktigt utmana skulpterandets tradition. Trots stenhuggandets massiva karaktär undviker Jääskeläinen i sin konst det monumentala och allvarstyngda. Lekfullheten ses förutom i materialkombinationerna, också i skaländringar och teman. Jääskeläinens skulpturer är som små fragment av personliga minnen, berättelser och händelser.