Ansök om utställningstid till Vasa konsthall 2021

Ansök om utställningstid till Vasa konsthall 2021

Konstnärer och konstnärsgrupper kan ansöka om utställningstider till Vasa konsthall. Ansökningstiden för utställningar år 2021 avslutas måndag 16.3.2020 kl. 16.00.

Vasa konsthalls utställningar presenterar nya konstformer, experimentell konst, den visuella kulturens gränsytor samt aktuella kulturella fenomen. I utställningarna kan man koppla samman olika kulturella fenomen och konst. Utställningarna kompletterar Vasa stads museers utbud av utställningar och berikar kulturlivet i Vasa.

Vasa konsthall är beläget i Vasa stadskärna i anslutning till stadshuset (Senatsgatan 1 D). Utställningslokalen är ca 230 m2.

Du kan delta i den öppna ansökningsprocessen för utställningar genom att lämna in en elektronisk ansökan under ansökningstiden. Till ansökan fogas en utställningsplan, bilder på verken, sökandens meritförteckning och önskemål om utställningstiden. Om ansökan innehåller video- eller ljudmaterial ska den inkluderas som länk antingen till ett prov eller till ett helt verk som kan ses på internet (t.ex. Vimeo, Youtube).

Vasa konsthalls utställningsavgift är 750 €. Vasa konsthall ansvarar för lokalens öppethållning, försäkringar för verken under utställningen samt för vernissager och information enligt sin praxis. Utställningsarrangören ansvarar för utställningens produktions- och transportkostnader, hängning av utställningen med bistånd av konsthallens personal och förberedelse av informationsmaterial (pressmeddelandetext och infobilder).

Elektronisk ansökningsblankett, presentationen av lokalen, dess grundplan och bilder.

Information om utställningstiden skickas till sökandena senast 30.4.2020.

Mer information om ansökningsprocessen:

amanuens Anna Franck

anna.franck@vasa.fi

tfn 040 672 5415